Προσωπικό Delivery

Είναι το ''πρόσωπο'' του καταστήματος μας. Αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση, στο σωστό χρόνο, με την σωστή εξυπηρέτηση.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Συνέπεια & Ευγένεια.
  • Ιδιόκτητο μηχανάκι.
  • Δίπλωμα οδήγησης.
  • Καλή γνώση της χαρτογράφησης της εκάστοτε περιοχής.
  • Πιστοποιητικό υγείας.

Αρμοδιότητες:

  • Παραγγελιοληψία.
  • Παράδοση προϊόντων στο σωστό χρόνο.
  • Ορθό σχεδιασμό των διαδρομών & οργάνωσης των παραγγελιών.
  • Τήρηση κανόνων HACCP.

Η εταιρεία παρέχει σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης.