Διευθυντής Καταστήματος

Είναι το ''πρόσωπο'' του καταστήματος μας. Αναλαμβάνει να φτιάξει την μέρα του πελάτη και να τον κάνει να νιώσει ξεχωριστός, προσφέροντας του ένα τέλειο ρόφημα, στον σωστό χρόνο και δημιουργώντας μια φιλική και ζωντανή ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στον κλάδο της εστίασης.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ικανότητα διοίκησης, παρακίνησης, έμπνευσης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Σωστή διαχείριση χρόνου για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Αρμοδιότητες:

 • Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Διαχείριση και παρακίνηση του προσωπικού.
 • Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος.
 • Διασφάλιση της υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών του καταστήματος.
 • Τήρηση των πρότυπων λειτουργίας του καταστήματος.
 • Συντονισμός της ομάδας με βάση τις λειτουργικές διαδικασίες της εταιρείας.
 • Συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση για την έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων.

Η εταιρεία παρέχει σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης.